وبلاگ

موارد مصرف آهک
تهیه منشورهای نیکل: اسپت دیسلند که نوعی کربنات کلسیم است، برای تهیه منشورهای نیکل در میکروسکوپها ، فتومترها و کولوریمترها بکار میرود. ...
Image
انواع آهک
معموال از سه نوع آهک در کارهای ساختمانی استفاده میشود .   آهک چرب یا پر قوه این نوع آهک ، حدود چهار درصد ناخالصی...
Image
روش های تولید آهک
روش خشک در ایران، بدست آوردن آهک در کارگاه از روش خشک استفاده میکنند؛ ولی نه بصورت مطلوب. بلکه بگونهای که آهک بخوبی...
Image
روش های تولید آهک
روش خشک در ایران، بدست آوردن آهک در کارگاه از روش خشک استفاده میکنند؛ ولی نه بصورت مطلوب. بلکه بگونهای که آهک بخوبی...
Image
دولومیت
دولومیت چیست ؟ سنگ معدنی دولومیت که با نام دولوستون نیز شناخته می شود از جمله کانی های رسوبی است که در دسته...
Image
کوره و انواع آن
آشنایی با انواع کوره آهک پزی پختن اهک درقدیم درکوره هایی باطاقی ازسنگ اهک وجایگاهی درزیرکوره صورت میگرفت .کوره راازسنگ اهک پر میکردندوسپس سوخت...