موارد مصرف آهک

تهیه منشورهای نیکل: اسپت دیسلند که نوعی کربنات کلسیم است، برای تهیه منشورهای نیکل در میکروسکوپها ، فتومترها و کولوریمترها بکار میرود.

  • تهیه کود: نوع نامرغوب آن در صنعت تهیه قلیائیان و به عنوان کود در زمینهای بی آهک بکار میرود.
  • تهیه شیشه: در صنعت شیشهسازی ، کلسیت خالص را به مذاب شیشهها اضافه میکنند، گاز کربنیک حاصله از ذوب آن موجب همگن شدن توده مذاب شیشه میگردد.
  • استفاده در صنایع شیمیایی: آهک در صنایع شیمیایی به عنوان یک ماده اولیه وهمچنین برای خنثی کردن اسید وبه عنوان کمک ذوب ، ماده قلیا کننده ، جاذبه رطوبت ، عامل چسبندگی و… بکار میرود. این نوع آهک بایستی با درصد کلسیم زیاد باشد.
  • تهیه پودر مل: سنگ آهک با درصد بالا از کربنات کلسیم در کارخانههای سنگ کوبی به صورت پودر تهیه میگردد که به عنوان مل به بازار عرضه میشود.
  • استفاده در صنعت سیمان: سنگ آهک به مقدار زیاد در صنایع استعمال میشود. ترکیب سیمان به صورت )آهک، رس ، آهن ،گچ ، سیلیس( که با درصدهای مختلفی این مخلوط در کوره پخته و محصول حاصل بعد از خرد شدن و مخلوط شدن با آب و بعد از سفت شدن به سیمان تبدیل میشود.
  • دیگر مصارف سنگ آهک: نمونهای از سنگ آهک بسیار دانه ریز که به سنگ چاپ معروف است، قابل استفاده در چاپ و امور چاپی است. باالخره سنگهای آهکی در خمیر دندان سازی، الک سازی ، عطرسازی و الستیک سازی کاربرد دارند

مفاهیم آهک مرده و آب آهک

هرگاه بر روی اکسید کلسیم )آهک زنده( ، آب ریخته شود، بر اثرواکنش با آب ، گرما ایجاد میکند که موجب

بخار شدن قسمتی از آب میشود. در این عمل ، آهک براثر جذب آب ، متورم شده ، سپس بهصورت گرد سفیدی

در میآید که اصطالحا» آهک مرده «نامیده میشود، )زیرا در تماس با آب ، دیگر واکنشی از خود نشان

نمیدهد( و این عمل را شکفته شدن آهک نیز میگویند.

هر گاه مقداری آب به آهک مرده اضافه شود، به شیر آهک تبدیل میشود که اگر آن را صاف کنیم، محلول

زلالی که در حقیقت محلول سیرشده هیدروکسید کلسیم در آب است، حاصل میشود که به آب آهک موسوم

است. آب آهک کاربردهای بسیاری در صنایع شیمیایی دارد. مثال در تهیه هیدروکسید سدیم، آمونیاک ،

هیدروکسید فلزات ، پرکلرین و بهویژه در استخراج منیزیم از آب دریا بکار میرود .

نظر دهید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *