Industry

Image
روش های تولید آهک
روش خشک در ایران، بدست آوردن آهک در کارگاه از روش خشک استفاده میکنند؛ ولی نه بصورت مطلوب. بلکه بگونهای که آهک بخوبی...
Read more
Image
کوره و انواع آن
آشنایی با انواع کوره آهک پزی پختن اهک درقدیم درکوره هایی باطاقی ازسنگ اهک وجایگاهی درزیرکوره صورت میگرفت .کوره راازسنگ اهک پر میکردندوسپس سوخت...
Read more