پودر آهک هیدراته

پودر آهک هیدراته

آهک هیدراته یا آهک مرده (ca(OH)2)

در ترکیب آب با اکسید کلسیم (cao)، واکنش با آب ایجاد گرما میکند که این امر موجب
بخار شدن قسمتی از آب و در نهایت در اثر جذب آب آهک متورم وسپس به صورت گرد سفید رنگی که در اصطلاح آن را آهک هیدراته یا مرده می نامنددر می آید .

این ماده جامدبدون بی بو با کریستالهای شش ضلعی یاگرانول های سفید نرم گه دردمای 580درجه سانتیگراد قبل ازاینکه به نقطه جوش برسد متلاشی میشود.

دراسیدهاومحلول های نمک امونیوم قابل حل ودراتانول غیرقابل حل بوده وسریعا co2هوا را به خود جذب می نماید وبه فرم کربنات کلسیم در می اید هر گاه مقداری آب به آهک هیدراته اضافه شود به شیر آهک تبدیل میشود که اگر آن را صاف کنیم محلول زلالی بنام هیدروکسیدکلسیم موسوم به آب آهک بدست می آید که کاربردهای بسیاری در صنایع شیمیایی دارد . از جمله در تهیه هیدروکسید سدیم ، آمونیاک، و پرکلرین و به ویژه در استخراج منیزیم ازآب دریا به کار می رود