محمد خاکی

نام
محمد خاکی
سمت
عضو هیئت مدیره
ایمیل
khaki@lorestanlime.com

محمد خاکی

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمد خاکی
تاریخ تولد: 1352/7/1محل تولد: خرم آباد
E-mail: m.khaki1352@yahoo.com

تلفن همراه 09161619500
میزان تحصیلات:

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
1 کارشناسی حسابداری –
2 کارشناسی ارشد MBA استراتژیک
3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل –
4 دکتری مدیریت استراتژیک
5 دکتری(دانشجو) مهندسی مالی مهندسی مالی

سوابق کاری

ردیف محل فعالیت سمت تاریخ فعالیت
1 شرکت آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان مدیر امور مالی 1374/1/1تا1381/6/31
2 شرکت آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان(وابسته به بانک مدیرعامل 1384/1/20 تا1381/7/1
مسکن)
3 شرکت آهک صنعتی و ساختمانی لرستان(وابسته به بانک عضو هیأت مدیره
مسکن)
4 شرکت آهک صنعتی و هیدراته لرستان عضو هیأت مدیره و مدیر از تاریخ 1384/1/21تاکنون
عامل
5 اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خرم آباد نایب رییس از سال 1381تاکنون
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران عضو هیأت نمایندگان از سال 1394تا کنون
6 انجمن صنایع کانی غیر فلزی لرستان عضو هیأت مدیره و دبیر از سال 1397 1383
7 هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی لرستان عضو هیأت از سال 1378تا 1384
8 شرکت ابزار رنگ خرم شیمی مشاور مالی از سال 1385تا کنون
9 کارخانه قلم مو سازی خرم مشاور مالی از سال 1379تاکنون
10 هیأت حل اختلاف مالیاتی شهرستانهای خرم آباد و پلدختر عضو هیأت حل اختلاف از سال 1381تا1388
11 شرکت نمایشگاههای بین المللی خرم آباد حسابرس و بازرس قانونی طی سالهای 86 ،85و 87
شرکت نمایشگاههای بین المللی خرم آباد نایب رییس هیأت مدیره از سال 1395تا کنون
12 شرکت کارآفرینان و تلاشگران لرستان عضو هیأت مدیره از سال 84لغایت 1386
13 شرکت شهرکهای صنعتی لرستان مشاور مالی از سال 1378تا سال1381
14 شرکت فولاد خرم آباد مشاور مالی بمدت سه سال
15 هیأت موضوع ماده 22قانون کار عضو هیأت از سال 1382تا1384
16 کانون کارفرمایی لرستان نایب رییس از 85تا 87و از بهمن 1390تا 1397
17 انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن از سال 1384تاکنون
18 انجمن کارآفرینان لرستان عضو هیأت مدیره از سال 1389تا 1397
19 کارشناس رسمی دادگستری کارشناس 1389تاکنون
20 کانون قیر طبیعی کشور عضو هیأت مدیره از سال 1390تا 1396
21 شرکت ایده پردازان تجارت افلاک رییس هیأت مدیره از سال 1389تاکنون
22 شرکت زیست بوم گهر عضو هیأت مدیره از سال 1392تاکنون
23 شرکت ابتکار تأمین مواد ایرانیان رییس هیأت مدیره از سال 1393تاکنون
24 شورا ی فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری عضو از سال 96تا کنون
25 شورای پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی لرستان عضو از سال 95تا کنون
26 ستاد اشتغال و کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی لرستان عضو از سال 1397تا کنون
27 عضو شورای راهبری توسعه مدیریت لرستان عضو از سال 1398تاکنون
28 عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و نوآوری لرستان عضو از سال 1398تا کنون
29 عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت عضو از سال 1397تاکنون

 

 

دوره های آموزشی طی شده

ردیف عنوان دوره آموزشی محل اخذ تاریخ اخذ مرجع تأیید صلاحیت
1 ابزارهای پرداخت در مبادلات بین المللی لرستان 1388/4/7 وزارت بازرگانی
2 امکان سنجی ایجاد خوشه های صادرات گرا لرستان 1388/4/10 وزارت بازرگانی
3 بسته بندی کالاهای صادراتی لرستان 1388/4/1 وزارت بازرگانی
4 فنون مذاکره بین المللی لرستان 1388/4/1 وزارت بازرگانی
5 اینکوترمز 2000و نقش آن در قرارداد های حمل و نقل بین المللی لرستان 1388/4/1 وزارت بازرگانی
6 امور گمرکی و ترخیص کالا و تکمیل اظهارنامه های گمرکی لرستان 1388/4/6 وزارت بازرگانی
7 مقررات صادرات و واردات و کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا لرستان 1388/3/27 وزارت بازرگانی
8 بررسی شیوه های استفاده بهینه از تسهیلات بانکی لرستان 1388/3/30 وزارت بازرگانی
9 بررسی و تحلیل صادرات و تجارت خارجی استان لرستان 1388/2/1 وزارت بازرگانی
10 آشنایی با قوانین و نحوه سازماندهی خوشه های کسب و کار لرستان 1388/4/9 وزارت بازرگانی
11 مطالعه بازاریابی با تأکید بر نام تجاری برند لرستان 1388/3/30 وزارت بازرگانی
12 تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی لرستان 1388/4/10 وزارت بازرگانی
13 اعتبارات اسنادی مقررات متحد الشکل لرستان 1388/4/10 وزارت بازرگانی
14 مدیریت استراتژیک لرستان 1386/11/25 وزارت بازرگانی
15 فنون مذاکره و ارتباط مؤثر لرستان 1387/1/30 وزارت بازرگانی
16 مدیریت روابط مشتری لرستان 1386/11/25 وزارت بازرگانی
17 آشنایی با قوانین و مقررات امور گمرکی لرستان 1386/11/25 وزارت بازرگانی
18 تحقیقات و بازاریابی لرستان 1386/11/25 وزارت بازرگانی
19 شیوه های حضور در نمایشگاهها و بهره برداری از آن در فروش لرستان 1387/1/30 وزارت بازرگانی
20 بررسی روشهای فروش لرستان 1386/11/25 وزارت بازرگانی
21 افزایش محصولات در بخش تولید لرستان 1391/10/3 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
22 استراتژی های فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای لرستان 1391/4/8 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
23 حقوق کار لرستان 1384/9/15 مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
24 نحوه تکمیل اظهارنامه های مالیاتی لرستان 1392/4/13 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
25 مدیریت افزایش بهره وری و کاهش هزینه در شرکت های کوچک و
متوسط SMEs لرستان 1392/6/28 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
26 آشنایی با فضای کسب و کار در افغانستان لرستان 1392/5/22 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
27 مدیریت ریسک در صادرات و واردات لرستان 1391/11/18 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
28 استراتژِ یهای کاهش هزینه و افزایش در آمد لرستان 1391/9/21 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ردیف عنوان دوره آموزشی محل اخذ تاریخ اخذ مرجع تأیید صلاحیت
29 استراتژی مدیریت کسب و کار لرستان 1392/7/23 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
30 اصول و مبانی بازاریابی همکارانه CO.Marketing لرستان 1392/8/15 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
31 تشریفات بین الملل لرستان 1394/2/16 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
32 مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی لرستان 1393/4/4 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
33 مهارت های کسب و کار لرستان 1398/1/16 مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
34 موفقیت سازمانی با مدل PQVC لرستان 1393/7/3 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
35 آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی لرستان 1394/3/31 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
36 آشنایی با مسائل حقوقی در قراردادهای تجاری لرستان 1394/5/1 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
37 آشنایی با شبکه های صادراتی لرستان 1394/5/28 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

عضویت در انجمن ها و سازمانهای تخصصی

ردیف عنوان تاریخ عضویت
1 انجمن صنایع کانی غیر فلزی لرستان از سال 1383تاکنون
2 هیأت حل اختلاف اداره کل کا رو امور اجتماعی لرستان از سال 1387تاکنون
3 هیأت حل اختلاف مالیاتی شهرستانهای خرم آباد و پلدختر از سال 1381تاکنون
4 هیأت موضوع ماده 22قانون کار
5 کانون کارفرمایی لرستان از 85تا 87و از بهمن 90تاکنون
6 انجمن حسابداران خبره از سال 1384تاکنون
7 کانون قیر طبیعی کشور از سال 1390تاکنون
8 انجمن کارآفرینان لرستان
9 انجمن مدیریت ایران از سال 1391
10 خانه معدن ایران از سال 1392
11 اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان کالا از سال 1392
11 عضو کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور از سال 1392
12 هیأت تجدید نظر اداره کل تأمین اجتماعی لرستان از سال 1396
13 عضو کمیسیون های مختلف کارشناسی از سال 1395

عناوین کسب شده و لوح های تقدیر/ افتخارات

واحدصنعتی نمونه استانی از سال 1385تاکنون بطور مستمرو پیاپی
واحد صادراتی نمونه استانی از سال 1385تاکنون بطور مستمر و پیاپی
واحد صنایع معدنی نمونه کشوری در سال 1388
واحد صادراتی نمونه کشوری (رتبه دوم) در سال 1389
کارفرمای نمونه استان در سال 1389
کارآفرین برتر استانی در سال 1390
انتخاب بعنوان یکی از بزرگان صنایع شیمیایی کشور در سال 1390
واحد صنایع معدنی نمونه کشوری در سال 1390
واحد نمونه روز جهانی استاندارد در سال 1391

دریافت تقدیرنامه از اولین جشنواره حمایت ملی از مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی کشور در سال 1392
دریافت تقدیر نامه رعایت مؤلفه های زیست محیطی در سال 1393
دریافت تندیس کنگره ملی حماسه سازان اقتصادی در سال 1393
دارنده گواهینامه استاندارد اجباری و تشویقی
واحد تولیدی برتر استاندارد استان لرستان در سال 1393)9001 ،14001 ،18001 ( IMS – دارنده ایزو15
دارنده نشان زرین از مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران
دریافت تندیس مدیر شایسته ملی
دریافت تندیس جشنواره ملی نشان رضایت مشتری