حمیدرضا محمد

حمیدرضا محمد

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت رشته مدیریت کسب و کارMBA

سوابق و تجربیات:

 • کنسرسیوم اقتصادگستران پارسیان ،بعنوان معاون مدیرعامل و مدیربازرگانی
 • شرکت بازرگانی خانواده سبز ایرانیان بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی
 • هلدینگ سرمایه گذاری صدرا،بعنوان قائم مقام و مدیر سازمان فروش
 • شرکت سرمایه گذاری صدرا خودرو خاورمیانه ،بعنوان مدیرعامل
 • شرکت سیمان نیزار قم ،بعنوان مدیر فروش
 • شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ،بعنوان مدیر سازمان فروش و دبیر کمیته فروش
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صدرخودرو پردازش نوین

برخی از اقدامات انجام شده تا کنون :

 • اسپانسرینگ تیم ملی فوتبال 2006
 • اسپانسرینگ تیم فوتبال پرسپولیس لیگ 11
 • اسپانسرینگ سریال قهوه تلخ (برندینگ شرکتهای تحت مدیریت)
 • مالکیت و مدیریت باشگاه فوتبال داماش گیلان 12
 • قراردادهای انحصاری در زمینه های بازرگانی و واردات و صادرات